>

Co się dzieje z ubezpieczeniem auta po kasacji?

Kasacja pojazdu, czyli oddanie niesprawnego pojazdu na złom jest jednoznaczna z utratą możliwości jego użytkowania. Kończy się również jego ubezpieczenie. Oddając samochód na złom, możemy ubiegać się od ubezpieczyciela o zwrot składki za niewykorzystany okres, w którym pojazd nie jest dopuszczony do ruchu.

Wyrejestrowanie pojazdu po jego zezłomowaniu

Samochód, który zostaje skasowany na skutek zdarzenia drogowego lub ze względu na wiek, jego naprawa nie jest opłacalna, można oddać na złom. Tam auto poddawane jest kasacji. Formalnie przestaje być pojazdem, a staje się mieszaniną złomu i metali kolorowych. Części, które na skutek demontażu mogą być sprzedane, jako zamienniki do pojazdów tego typu nadal poruszających się po drogach. Potwierdzeniem złomowania pojazdu jest zaświadczenie, z którym należy udać się do właściwego Wydziału Komunikacji, w celu wyrejestrowania samochodu.

Złomowanie a ubezpieczenie pojazdu

Złomowanie pojazdu jest jednoznaczne z końcem jego użytkowania. To oznacza, że nie jest potrzebne jego dalsze ubezpieczenie. Posiadając zaświadczenie o złomowaniu pojazdu, można ubiegać się od ubezpieczyciela o zwrot kosztu polisy. Przysługuje nam zwrot w kwocie proporcjonalnej do liczby dni pozostałych do końca obowiązywania polisy. Możemy, więc otrzymać środki za niewykorzystany okres naszej polisy. Co ciekawe, ubezpieczyciel nie może odmówić wypłacenia niewykorzystanej składki.

Przeczytaj również: Zasady działania skupów aut

Jak zgłosić kasację pojazdu u ubezpieczyciela?

Fakt wyrejestrowania pojazdu należy zgłosić do ubezpieczyciela. Należy przedstawić mu pismo wraz z potwierdzeniem wyrejestrowania samochodu. W zależności od procedur stosowanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe dokumenty można przesłać drogą mailową, pocztą tradycyjną lub zgłosić poprzez infolinię.

Co się dzieje z ubezpieczeniem auta po kasacji?