>

Kasacja pojazdów a polskie prawo. Co warto wiedzieć?

Kasacja jest dobrym rozwiązaniem w przypadku pojazdów, które nie nadają się już do jazdy m.in. z powodu złego stanu technicznego, czy poważnych uszkodzeń. Należy jednak pamiętać, że proces ten wiąże się z koniecznością spełnienia pewnych wymagań prawnych. Jakich? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Złomowanie pojazdów a polskie prawo – co musisz wiedzieć?

Zgodnie z polskim prawem, pojazdy muszą być złomowane zgodnie z przepisami określonymi przez Ministerstwo Infrastruktury. Właściciel pojazdu musi przedstawić dowód własności, a także dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, tablice rejestracyjne, umowę kupna, numer VIN, a także pisemną zgodę, jeżeli auta ma dwóch właścicieli.

W niektórych sytuacjach konieczne jest także przedstawienie dowodu zapłaty kosztów związanych z pojazdem – mandatów, składek ubezpieczeniowych, opłat rejestracyjnych, opłat drogowych, opłat parkingowych, kosztów utrzymania, kosztów naprawy.

Z kolei punkt zajmujący się złomowaniem musi wystawić zaświadczenie, że dany samochód został właściwie zutylizowany. Jeśli firma wypłaca jakieś środki pieniężne na rzecz właściciela auta, ważne jest również wydanie potwierdzenia.

Jak z powodzeniem zezłomować pojazd?

Po dokonaniu kasacji pojazdu konieczne jest wyrejestrowanie samochodu. Proces ten należy przeprowadzić w ciągu trzydziestu dni w odpowiednim Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego.

Dokumenty niezbędne do wyrejestrowania samochodu to m.in. dowód rejestracyjny, zaświadczenie o przekazaniu pojazdu do Stacji Demontażu Pojazdów, kartę pojazdu, a także tablice rejestracyjne.

Konieczne jest także poinformowanie firmy ubezpieczeniowej, że samochód, którego składki były opłacane, został poddany kasacji. Wiele firm decyduje się wtedy na oddanie części należnych środków pieniężnych.

Kasacja pojazdów a polskie prawo. Co warto wiedzieć?